Werkgevers

Steeds meer medewerkers vallen uit door stress en burn-out klachten. Uitval van medewerker met stress en burn-out klachten is voor een werkgever een hoge kostenpost. Niet alleen bent u een ervaren kracht voor lange tijd kwijt, meestal moet er ook een tijdelijke vervanger aangesteld worden. Kortom dit wilt en kunt u voorkomen!

“Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out”  Arbobalans 2018, TNO

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

 • hoge werklast
 • hoog werktempo
 • onduidelijke rol en taakverdeling
 • gebrek autonomie
 • gebrek aan steun van leidinggevende en/of collega’s.
 • onevenwichtige werk-privé balans.

Wat kun je als werkgever doen?

Als werkgever kun je op drie niveaus stress en burn-out aanpakken:

 • medewerkersniveau
 • managers- en teamniveau
 • organisatieniveau
Medewerkersniveau:

Het is belangrijk vroegtijdig de stresssignalen bij medewerkers te herkennen.

Wacht als werkgever niet te lang om hulp voor de medewerker in te schakelen. Ook als de medewerker het zelf nog niet helemaal onderkent. De meeste mensen die gevoelig zijn voor een burn-out, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een grote loyaliteit naar collega’s en de werkgever. Deze werknemer(s) trekken zelf niet snel aan de bel.

Ik help uw medeweker(s) bij de eerste stressklachten en zorg er voor dat uitval voorkomen wordt. Coaching is een effectieve manier om de stress te lijf te gaan. Een gemiddeld coachtraject is overzichtelijk en bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 sessie van 1 ½ uur.

Resultaat werkgever:

 • geen uitval, de medewerker blijft aan het werk
 • op korte termijn energieke medewerker
 • lage kosten t.o.v. langdurige uitval

Resultaat medewerker:

 • Uitval wordt voorkomen
 • Voelt zich weer energiek
 • Kent zijn talenten en drijfveren
 • Maakt betere keuzes om in balans te blijven
 • Herkent belemmerende gedachten en weet daarmee om te gaan

Managers en teamniveau

Ik kan uw leidinggevenden helpen om stress bij een medewerker makkelijker en vroegtijdig te herkennen. Ik leer welke persoonskenmerken belangrijk zijn om in de gaten te houden en hoe stress bespreekbaar te maken. Verder leer ik leidinggevende hoe zij stressbronnen kunnen analyseren en welke stappen te zetten om uitval van medewerkers te voorkomen.

Organisatieniveau

Op organisatie niveau kan ik u helpen met een risico-inventarisatie en werkdrukmeting. Dit geeft inzicht in welke preventieve- of curatieve maatregelen de organisatie kan inzetten. Door deze aanpak geeft u tevens invulling aan de wettelijke plicht inzake preventiebeleid voor uw grootste bezit; uw menselijke kapitaal.

Wil je meer weten of een afspraak plannen? Klik dan hier om contact op te nemen.

 

Sluit Menu